Uppsägning och utflyttning

Uppsägning

utflyttningUppsägning skall ske skriftligt, via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller genom brev till oss. Ange alltid namn, personnr, vilken lägenhet som uppsägningen gäller samt om du har övriga upplysningar som kan vara nyttiga i sammanhanet.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen har kommit in till oss. Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.

Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 11 januari, så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, dvs. 30 april.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Uppsägning vid dödsfall/dödsbo
Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs senast en (1) månad efter dödsfallet. Därefter gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas uppsägningen samt uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnas även fullmakt från delägarna på vem som har rätt att teckna dödsboet. För mer information kontakta oss.

Besiktning och utflyttningsdagen

Kontakta oss i god tid före utflytt för att boka tid för besiktning. Lägenheten skall vara avflyttad och städad vid besiktningstillfället.
Om städningen är dåligt utförd kan du få betala för att någon annan utför städningen.
Städa även balkong, källarförråd, vindsutrymme och garage.

All utrustning som tillhör lägenheten skall finnas på plats vid besiktningen. Hit hör tex. dörrar, hatthylla, badrumsskåp, gardinfästen osv.
Vid skador och onormalt slitage på tex parkett, väggar, dörrar och skadade fönsterrutor blir du ersättningsskyldig.

Samtliga nycklar skall återlämnas. Även kopior som du själv har gjort. Kom också ihåg nycklar till förråd, tvättstuga, garage etc. Tappar du bort nycklar får du bekosta omläggning av cylinder eller nytt lås.

Vanligtvis är det vid besiktningen som ansvaret och nycklar lämnas över till inflyttande hyresgäst.